Karta zařízení

G-centrum Tábor, středisko Pečovatelská služba

Platnost certifikace vypršela k termínu: říjen 2017.

Informace o zařízení

Statutární zástupce: PhDr. Jaroslava Kotalíková, ředitelka; Ing. Renata Kainráthová, vedoucí střediska

Informace o zařízení:

Posláním pečovatelské služby G-centra Tábor je poskytnutí přiměřené míry pomoci a podpory v úkonech, které klient sám nezvládá z důvodu snížené soběstačnosti, s cílem pomoci mu zachovat v maximální možné míře dosavadní způsob života a umožnit tak prožití plnohodnotného života v jeho domácím prostředí. Služba je poskytována cca 380 klientům na území města Tábor, včetně tří domů s pečovatelskou službou, střediska osobní hygieny a vlastní vývařovny s jídelnou pro seniory.

Adresa

G-centrum Tábor
středisko Pečovatelská služba
Kpt. Jaroše 2958
390 03 Tábor

www.gcentrum.cz

Jsme na portálu VašePéče.cz

Certifikace pečovatelských služeb

Péče, individuální přístup a partnerství
Stravování
Bodové hodnocení
400.5 bodů   
Celkové hodnocení
Platnost certifikace do:
31. říjen 2017Příklady dobré praxe


Život v DPS "nanečisto"
Nabízíme možnost vyzkoušet si život v DPS „nanečisto“ využitím odlehčovací pobytové služby, kdy klient pozná, co obnáší bydlení v DPS, seznámí se s prostředím, obyvateli a personálem. Přestěhováním pak již klient přijde do známého prostředí.
Dům s pečovatelskou službou (DPS) v Táboře – Čekanicích byl otevřen v r. 2004. Zpočátku zde byla pečovatelská služba zajištěna v „klasickém“ režimu, tedy od pondělí do pátku v časovém rozmezí 7:00–15:30. Z důvodu potřeby služeb i o víkendech byly z kanceláří vybudovány dva byty odlehčovací pobytové služby, pro velký zájem došlo během dvou let k rozšíření o další tři pokoje. Tím byla zajištěna náplň práce pro službukonající personál a služba tak mohla být rozšířena služba na nepřetržitou dobu. To umožňuje obyvatelům 49 bytů plnohodnotný život v domácím prostředí a to i osobám zcela závislým na pomoci druhé osoby, které by jinak musely odejít do pobytové služby. Přestěhování do jiného bydliště je zejména pro starší osoby velmi stresující a proto se mu často brání, přestože již nutně potřebují pomoc při zvládání každodenních činností. Zde nabízíme možnost vyzkoušet si život v DPS „nanečisto“ využitím odlehčovací pobytové služby, kdy klient pozná, co obnáší bydlení v DPS, seznámí se s prostředím, obyvateli a personálem. Přestěhováním pak již přijdou do známého prostředí.
Zobrazit text
Kombinace služeb
V DPS je zajištěna plnohodnotná péče odpovídající službám pobytovým (vyjma zdrav. péče), a to v domácím prostředí, kde klient žije svým navyklým způsobem, stýká se neomezeně s rodinou a přáteli a využívá pomoci pouze v těch činnostech, které sám nezvládá.
V tomto chráněném prostředí tak mohou žít i obyvatelé s demencí, a to i díky skutečnosti, že v objektu sídlí denní stacionář. Uživatelé odlehčovací služby i obyvatelé DPS tak mohou využívat bohatou nabídku aktivizačních činností, které stacionář nabízí, což je vhodné právě pro uživatele s demencí, kteří tak mají zajištěnou náplň dne.
Zobrazit text

Nově certifikovaná zařízení

Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace

Domov pro Seniory v Perninku, p. o. je umístěn v krásné přírodě Krušných hor. Nachází se v klidné části obce a dvě ...

více informací

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace

Domov se zvláštním režimem je součástí několika služeb, které poskytuje MěÚSS Jirkov. V roce 2018 byla kapacita DZR 44...

více informací

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO sociální služba DENNÍ STACIONÁŘ

Denní stacionář poskytuje Centrum SRDÍČKO, které je příspěvkovou organizací Města Litoměřice. Služba je s kapacitou...

více informací