Karta zařízení

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem


Informace o zařízení

Statutární zástupce: Mgr. Marcela Hauke, ředitelka

Informace o zařízení:

Posláním pečovatelské služby je umožnit osobám, které patří do cílové skupiny poskytovatele (dospělí nad 18 let věku, senioři nad 65 let věku a rodiny s dětmi) a jsou v nepříznivé sociální situaci, setrvat ve svém přirozeném prostředí a žít způsobem, na který byli dosud zvyklí. Cílem služby je: umožnit uživatelům zachovat si v maximální možné míře svůj dosavadní způsob života bez nutnosti odcházet do zařízení pobytových sociálních služeb, případně odchod do těchto zařízení oddálit, posilovat sociální začleňování uživatelů, umožnit důstojné dožití v domácnosti. Služby se poskytují v domácnostech klientů ve Dvoře Králové nad Labem a všech spádových obcích. Služba má kapacitu 190 uživatelů za den. Provozní doba je každý den od 6 do 22 hodin. Zázemí: Pečovatelky mají pro svou práci vytvořeny podmínky – vlastní kancelář s vlastními stolky pro každou pečovatelku, šatny, služební mobil, PC, služební automobily (celkem 7). Mají dostatek prostoru pro plánování, vzdělávání a nutné porady.

Adresa

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem
Elišky Krásnohorské 2962
544 01 Dvůr Králové nad Labem

www.psdvurkralove.cz

Certifikace pečovatelských služeb

Péče, individuální přístup a partnerství
Stravování
Bodové hodnocení
431 bodů   
Celkové hodnoceníPříklady dobré praxe


Případové konference
V případě složitějších případů, jako je např. péče o osoby s demencí v domácím prostředí, kde nepostačuje běžná spolupráce v rámci týmu, je svolávána případová konference.
Případové konference se účastní oslovené subjekty (poskytovatel, blízká osoba uživatele, ideálně klient sám, případně další odborníci, jako jsou terénní sociální pracovnice na obcích, opatrovník nebo odborníci z jiných adekvátních sociálních služeb) a dohodnou se na dalším postupu. Toto je účinné zejména tam, kde se zdají běžné postupy nebo dosavadní intervence neúčinné, nebo je spolupráce s rodinou složitá a je třeba urgentně řešit problém vzniklý u klienta. Případová konference je metoda sociální práce, která umožňuje sdílení informací o klientovi, zejména rodina cítí větší podporu; všichni zúčastnění jsou na stejné úrovni. Z případové konference vyplývají cíle a jsou rozdělené úkoly. Výstupem z konference je prezenční listina a písemný zápis z průběhu.
Zobrazit text

Nově certifikovaná zařízení

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, pracoviště Husova

Domov pro seniory Havlíčkův Brod je příspěvkovou organizací Kraje Vysočina a poskytuje klientům pobytové služby v něko...

více informací

Centrum sociálních služeb Praha 2 - pečovatelská služba

Posláním naší pečovatelské služby je vytvořit potřebné podmínky pro možné celodenní setrvání klienta v jeho domác...

více informací

Domov Na zámku, p.o.

Domov Na zámku se nachází v malé obci Kyjovice, zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Domov Na zámku tvoří zámecký are...

více informací