Karta zařízení

Zdravotně sociální služby Turnov, Pečovatelská služba

Platnost certifikace vypršela k termínu: leden 2018.

Informace o zařízení

Statutární zástupce: Bc. Jaroslav Cimbál, ředitel

Informace o zařízení:

Pečovatelská služba je jednou z registrovaných služeb ZSST. Posláním pečovatelské služby v Turnově je poskytování takové individuální podpory, která by umožnila s přiměřenou pomocí kvalifikovaného personálu a rodiny žít uživatelům ve své domácnosti podle svých zvyklostí. Pečovatelskou službu poskytujeme na území města Turnov v domácnostech uživatelů, včetně domácností v domech s byty zvláštního určení na Výšince a Žižkově ulici. Míra pomoci je pouze v takovém rozsahu, abychom podporovali jejich samostatnost a soběstačnost při každodenním zvládání péče o vlastní osobu, zajišťování chodu domácnosti a její údržby. Zároveň podporujeme uživatele v udržení sociálních vztahů s rodinou, vrstevníky a okolím. V současné době je služba poskytována cca 260 uživatelům, v terénu, v domech s byty zvláštního určení a ve středisku osobní hygieny.

Adresa

Zdravotně sociální služby Turnov
Pečovatelská služba
28. října 812
511 01 Turnov

Kontakty:
Eva Cinková - TPS
Vladimíra Chuchlíková - úsek PS Žižkova
Jana Čejková - úsek PS Výšinka

www.zsst.cz

Jsme na portálu VašePéče.cz

Certifikace pečovatelských služeb

Péče, individuální přístup a partnerství
Stravování
Bodové hodnocení
454.2 bodů   
Celkové hodnocení
Platnost certifikace do:
31. leden 2018



Příklady dobré praxe


Provázanost a úzká spolupráce všech úseků na poskytování péče, zajištění stravy i o víkendech, aktivizační činnost
Velmi dobře funguje úzká spolupráce a provázanost mezi všemi úseky PS i ostatními službami ZSST.
Snažíme se rychle a komplexně řešit sociální situaci žadatelů a navrhnout přiměřenou péči (terénní služba, domy, odlehčovací služba, centrum denních služeb, domov důchodců). Odpolední služby do 19:00 hodin poskytujeme podle aktuálních potřeb uživatelů na všech úsecích PS.

Zajišťujeme dovoz obědů 7 dnů v týdnu, nabízíme široký výběr dietní stravy, včetně stravy vegetariánské a bezlepkové.

Pořádáme množství akcí a aktivit, o kterých jsou uživatelé informováni prostřednictvím Zpravodaje ZSST, webových stránek i místního tisku. Klub aktivních seniorů je otevřen také široké veřejnosti, každý týden je nabízen bohatý program. Aktivizační činnost je bezplatná.
Zobrazit text

Nově certifikovaná zařízení

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, pracoviště Husova

Domov pro seniory Havlíčkův Brod je příspěvkovou organizací Kraje Vysočina a poskytuje klientům pobytové služby v něko...

více informací

Centrum sociálních služeb Praha 2 - pečovatelská služba

Posláním naší pečovatelské služby je vytvořit potřebné podmínky pro možné celodenní setrvání klienta v jeho domác...

více informací

Domov Na zámku, p.o.

Domov Na zámku se nachází v malé obci Kyjovice, zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Domov Na zámku tvoří zámecký are...

více informací