Karta zařízení

Zdravotně sociální služby Turnov, Pečovatelská služba

Platnost certifikace vypršela k termínu: leden 2018.

Informace o zařízení

Statutární zástupce: Bc. Jaroslav Cimbál, ředitel

Informace o zařízení:

Pečovatelská služba je jednou z registrovaných služeb ZSST. Posláním pečovatelské služby v Turnově je poskytování takové individuální podpory, která by umožnila s přiměřenou pomocí kvalifikovaného personálu a rodiny žít uživatelům ve své domácnosti podle svých zvyklostí. Pečovatelskou službu poskytujeme na území města Turnov v domácnostech uživatelů, včetně domácností v domech s byty zvláštního určení na Výšince a Žižkově ulici. Míra pomoci je pouze v takovém rozsahu, abychom podporovali jejich samostatnost a soběstačnost při každodenním zvládání péče o vlastní osobu, zajišťování chodu domácnosti a její údržby. Zároveň podporujeme uživatele v udržení sociálních vztahů s rodinou, vrstevníky a okolím. V současné době je služba poskytována cca 260 uživatelům, v terénu, v domech s byty zvláštního určení a ve středisku osobní hygieny.

Adresa

Zdravotně sociální služby Turnov
Pečovatelská služba
28. října 812
511 01 Turnov

Kontakty:
Eva Cinková - TPS
Vladimíra Chuchlíková - úsek PS Žižkova
Jana Čejková - úsek PS Výšinka

www.zsst.cz

Jsme na portálu VašePéče.cz

Certifikace pečovatelských služeb

Péče, individuální přístup a partnerství
Stravování
Bodové hodnocení
454.2 bodů   
Celkové hodnocení
Platnost certifikace do:
31. leden 2018Příklady dobré praxe


Provázanost a úzká spolupráce všech úseků na poskytování péče, zajištění stravy i o víkendech, aktivizační činnost
Velmi dobře funguje úzká spolupráce a provázanost mezi všemi úseky PS i ostatními službami ZSST.
Snažíme se rychle a komplexně řešit sociální situaci žadatelů a navrhnout přiměřenou péči (terénní služba, domy, odlehčovací služba, centrum denních služeb, domov důchodců). Odpolední služby do 19:00 hodin poskytujeme podle aktuálních potřeb uživatelů na všech úsecích PS.

Zajišťujeme dovoz obědů 7 dnů v týdnu, nabízíme široký výběr dietní stravy, včetně stravy vegetariánské a bezlepkové.

Pořádáme množství akcí a aktivit, o kterých jsou uživatelé informováni prostřednictvím Zpravodaje ZSST, webových stránek i místního tisku. Klub aktivních seniorů je otevřen také široké veřejnosti, každý týden je nabízen bohatý program. Aktivizační činnost je bezplatná.
Zobrazit text

Nově certifikovaná zařízení

Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace

Domov pro Seniory v Perninku, p. o. je umístěn v krásné přírodě Krušných hor. Nachází se v klidné části obce a dvě ...

více informací

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace

Domov se zvláštním režimem je součástí několika služeb, které poskytuje MěÚSS Jirkov. V roce 2018 byla kapacita DZR 44...

více informací

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO sociální služba DENNÍ STACIONÁŘ

Denní stacionář poskytuje Centrum SRDÍČKO, které je příspěvkovou organizací Města Litoměřice. Služba je s kapacitou...

více informací