Karta zařízení

Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem


Informace o zařízení

Statutární zástupce: PhDr. Jana Skalová – ředitelka organizace

Informace o zařízení:

Zařízení je provozováno Centrem sociálních služeb Děčín, p.o., jehož zřizovatelem je statutární město Děčín. Domov poskytuje celoroční pobytové služby, nachází se v okrajové části při výjezdu z města a na kraji přilehlého lesoparku. Objekt je složen ze tří propojených budov, kdy dvě budovy slouží pro poskytování sociální služby Domov pro seniory (55 lůžek na 13 jednolůžkových a 21 dvoulůžkových pokojích) a jedna budova pro sociální službu Domov se zvláštním režimem (46 lůžek na 11 dvoulůžkových a 8 třílůžkových pokojích). Polovina pokojů má vlastní sociálních zařízení a ostatní pokoje mají k dispozici společná sociální zařízení a koupelny. Pokoje jsou vybaveny společnou televizní anténou, WiFi připojením, komunikačním zařízením (personál?klient), požární signalizací. Objekt a dále i samotný přilehlý park prošel v r. 2014-2015 celkovou generální rekonstrukcí. Za zmínku stojí vznik rozlehlé terasy na střeše prostřední budovy upravené parkovým způsobem a umělým osvětlením. Venkovní ochrana objektu je zabezpečena kamerovým systémem. Strava je poskytována z moderní kuchyně ve složení 3 hlavní a 3 vedlejší jídla denně, pro imobilní klienty expedována tabletovým systémem, pitný režim zajištěn po celý den. Všechny druhy diet, i konzistence stravy a individuální náhrady jsou samozřejmostí. Domov zajišťuje praní prádla, žehlení a drobné opravy prádla ve vlastní prádelně. Klientům jsou k dispozici služby vlastní kadeřnice a pedikérky, dále služby fyzioterapeuta, nutričního terapeuta, ergoterapeuta, služby lékařské primární péče i služby externích odborných lékařů.

Adresa

Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.
Děčín II, Kamenická 755/195, Děčín 405 02

www.cssdecin.cz

Certifikace

Ubytování
Nehodnoceno
Strava
Volný čas a kultura
Partnerství
PéčePříklady dobré praxe


Koncepty péče
Zaměstnanci v péči o klienty aktivně používají koncepty péče jako je např. Validace podle Naomi Feil, Smyslová aktivizace, prvky alternativní a augmentativní komunikace.
Volnočasové aktivity, terapeutické metody
V zařízení je nabízena široká nabídka volnočasových aktivit a terapeutických metod, individuální či skupinovou formou, v různých prostorách zařízení a okolí (např. reminiscence, ergoterapie, ruční práce, muzikoterapie, relaxační koupele aj.)
Mimo aktivity poskytované našimi zaměstnanci spolupracujeme s MŠ, ZŠ, SŠ, ZOO Děčín, canisterapeuty, farářem, děčínskou knihovnou a dalšími. Kvalitu akcí pořádaných v jídelně zvyšuje profesionální ozvučení místnosti i vystupujících. Důraz klademe i na akce mimo zařízení, např. okružní jízdy, nákupy na farmářských trzích, návštěva historických památek a další.
Zobrazit text
Revitalizovaný park
Zařízení disponuje revitalizovaným parkem, součástí je zahradní altán s grilem, vodní zóna s malým vodopádem, vodním korytem a rybníčkem s rybičkami, hřiště na pètanque, ruské kuželky, stůl na koulenou a tři speciální vyvýšené záhony.
Zobrazit text zobrazit fotografie
Terasa
Generální rekonstrukcí vznikla na střeše jedné z budov nádherná terasa s parkovou úpravou a umělým osvětlením.
Zobrazit text zobrazit fotografie
Zooterapie
Do zařízení již dlouhá léta dochází pravidelně dvě canisterapeutky se psy a s dalšími zvířaty.
Dlouhodobou spolupráci máme i se ZOO Děčín, která v našem zařízení pořádá odborné přednášky a ukázky zvířat.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Nově certifikovaná zařízení

Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace

Domov pro Seniory v Perninku, p. o. je umístěn v krásné přírodě Krušných hor. Nachází se v klidné části obce a dvě ...

více informací

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace

Domov se zvláštním režimem je součástí několika služeb, které poskytuje MěÚSS Jirkov. V roce 2018 byla kapacita DZR 44...

více informací

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO sociální služba DENNÍ STACIONÁŘ

Denní stacionář poskytuje Centrum SRDÍČKO, které je příspěvkovou organizací Města Litoměřice. Služba je s kapacitou...

více informací