Karta zařízení

Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace


Informace o zařízení

Statutární zástupce: Mgr. Josef Myslivec, ředitel

Informace o zařízení:

Domov pro seniory Mitrov, p.o., je celodenní pobytová sociální služba, která zajišťuje dvě služby – domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Posláním DS Mitrov je zajištění podpory uživatelům tak, aby byla zajištěna smysluplnost každodenního žití při zachování dosavadních schopností a lidské důstojnosti. Uživatelům nabízíme ubytování, celodenní stravu, včetně přípravy diet, úklid, péči o ošacení, zdravotní, ošetřovatelskou a základní rehabilitační péči, péči duševní, duchovní i kulturní. Součástí nabízených služeb jsou aktivizační a volnočasové aktivity. Domov je umístěn v malebném prostředí Vysočiny. Budova domova je obklopena rozlehlým parkem, který vybízí k celoročním procházkám a pobytu venku. V domově žije 130 uživatelů. Zřizovatelem domova je Kraj Vysočina.

Adresa

Domov pro seniory Mitrov,
příspěvková organizace
Mitrov 1
Strážek
592 53

www.domovmitrov.cz

Certifikace

Ubytování
Nehodnoceno
Strava
Nehodnoceno
Volný čas a kultura
Nehodnoceno
Partnerství
Nehodnoceno
PéčePříklady dobré praxe


Plánovací tým, tzv. "buňka"
Na sestavování individuálního plánu péče se podílí tzv. buňka – plánovací tým, který je tvořen ze sociálního pracovníka, všeobecné sestry, pečovatele a asistenta, jedině tak je zajištěna komplexní péče o uživatele.
Uživatelé služby mají vypracovaný individuální plán péče, jehož součástí je Individuální plán a Plán péče. Jeho obsahem jsou přání a potřeby klienta, schopnosti klienta, míra podpory a pomoci pracovníků. Individuální plán je tvořen již před nástupem do domova, při jednání se zájemcem o službu. Vnímáme, že všechny oblasti, které zachytí jednotliví pracovníci, tvoří ucelený individuální plán, který je funkční a odpovídá skutečným potřebám člověka.
Zobrazit text
Spolupráce s dětmi a mládeží
V domově je zavedena již dlouholetá spolupráce s dětmi a mládeží škol z okolních měst a obcí. Děti několikrát do roka dojíždí do zařízení, vždy mají připravený kulturní program.
Velmi užitečnou se jeví spolupráce při výzdobě domova, kdy děti namalovaly velké obrazy, které jsme zarámovali a jsou nám pestrou, veselou, nevšední výzdobou prostor v domově. Klienti dostávají v den svých narozenin ručně malovaná přání od dětí z okolních mateřských škol.
Zobrazit text zobrazit fotografie
Kalendář domova
Na sklonku roku 2015 jsme slavnostně pokřtili vlastní kalendář, který byl nafocen studentkou gymnázia. Modely pro focení se stávali klienti domova.
Fotilo se v interiéru domova i v jeho okolí. Fotografie z kalendáře byly zvětšeny na fotoplátna, a tím slouží k výzdobě domova. Pro rodinné příslušníky se stal cenou památkou, pro hosty přicházející do domova zajímavým a neobyčejným dárkem.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Nově certifikovaná zařízení

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, pracoviště Husova

Domov pro seniory Havlíčkův Brod je příspěvkovou organizací Kraje Vysočina a poskytuje klientům pobytové služby v něko...

více informací

Centrum sociálních služeb Praha 2 - pečovatelská služba

Posláním naší pečovatelské služby je vytvořit potřebné podmínky pro možné celodenní setrvání klienta v jeho domác...

více informací

Domov Na zámku, p.o.

Domov Na zámku se nachází v malé obci Kyjovice, zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Domov Na zámku tvoří zámecký are...

více informací