Příklady dobré praxe

Společenské akce

Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb - středisko Benátky nad Jizerou

Minimálně jednou za týden nabízíme kulturní nebo společenskou akci pro naše klienty.
Jedná se například o promítání filmů, výlety po okolí ale i akce, které se konají mimo domov. Na tyto akce mohou využít dopravu naším automobilem.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Taneční terapie

Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb - středisko Benátky nad Jizerou

Pravidelně k nám dojíždí na taneční terapii taneční mistr Dr. Petr Veleta, kterého klienti doslova zbožňují.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Provázanost a spolupráce

Sociální služby města Ždár nad Sázavou - Pečovatelská služba

Výjimečnost námi nabízené sociální služby spatřujeme v provázanosti s domácí péčí, půjčovnou zdravotnických a rehabilitačních pomůcek, pobytovými zařízeními sociálních služeb a schopnosti reagovat na individuální potřeby uživatelů.
Zobrazit text

Časový rozsah služby

Sociální služby města Ždár nad Sázavou - Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je ve dvou DPS poskytována nepřetržitě, klienti jsou vybaveni signalizačním zařízením pro přivolání pečovatelky.
Rozvoz stravy všem klientům zajišťujeme 7 dní v týdnu.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Pravidelná setkávání uživatelů

Sociální služby města Ždár nad Sázavou - Pečovatelská služba

Každoročně se účastníme setkání seniorů Žďárského okresu a jednou za čtyři roky toto setkání sami pořádáme.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Přání k narozeninám

Sociální služby města Ždár nad Sázavou - Pečovatelská služba

Při příležitosti kulatého výročí uživatele navštěvujeme uživatele s vyrobeným přáníčkem a kytičkou v jeho domácnosti.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Akce pro uživatele

Sociální služby města Ždár nad Sázavou - Pečovatelská služba

Každý rok pořádáme pro uživatele spoustu akcí: společné cvičení, trénink paměti, přednášky zábavné i odborné, promítání filmů, kavárnička, posezení s harmonikářem, katolické mše ad.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Zooterapie

Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem

Do zařízení již dlouhá léta dochází pravidelně dvě canisterapeutky se psy a s dalšími zvířaty.
Dlouhodobou spolupráci máme i se ZOO Děčín, která v našem zařízení pořádá odborné přednášky a ukázky zvířat.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Terasa

Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem

Generální rekonstrukcí vznikla na střeše jedné z budov nádherná terasa s parkovou úpravou a umělým osvětlením.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Revitalizovaný park

Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem

Zařízení disponuje revitalizovaným parkem, součástí je zahradní altán s grilem, vodní zóna s malým vodopádem, vodním korytem a rybníčkem s rybičkami, hřiště na pètanque, ruské kuželky, stůl na koulenou a tři speciální vyvýšené záhony.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Nově certifikovaná zařízení

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, pracoviště Husova

Domov pro seniory Havlíčkův Brod je příspěvkovou organizací Kraje Vysočina a poskytuje klientům pobytové služby v něko...

více informací

Centrum sociálních služeb Praha 2 - pečovatelská služba

Posláním naší pečovatelské služby je vytvořit potřebné podmínky pro možné celodenní setrvání klienta v jeho domác...

více informací

Domov Na zámku, p.o.

Domov Na zámku se nachází v malé obci Kyjovice, zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Domov Na zámku tvoří zámecký are...

více informací