Příklady dobré praxe

Chmelové hry – setkávání generací

Domov pro seniory Podbořany, p.o.

Vzhledem k umístění našeho domova v žatecké chmelové oblasti jsme v roce 2017 pořádali již pátý ročník Chmelových her.
Na hry zveme studenty gymnázia a střední odborné školy, domovy z okolí i veřejnost. Senioři předávají své zkušenosti s ručním česáním chmele a mnohé studenty překvapí svou zručností při česání. Před zahájením samotných soutěžních disciplín se jako správní „brigádníci“ posilníme gulášovou polévkou podávanou v ešusech, proti slunci nasadíme slamáky a můžeme se vydat na provizorní chmelnici, která nám vyroste na terase domova. Soutěžíme v česání chmele na čas, zašívání žoků, skládání obrázků, poznávání piva ochutnáním a závěrem každé z družstev skládá básničku s chmelovou tématikou. Po náročném dopoledním programu plném her a po dobrém obědě se pobavíme při vyhlašování výsledků a čtení složených básní.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Spoluúčast rodiny na péči

Domov seniorů Jankov, poskytovatel sociálních služeb

Účast rodinných příslušníků na akcích pořádaných domovech seniorů.
Umožňuje to tak zachovat prostor nejen pro kontinuální styk s blízkými, ale i zachování intimity rodinných vztahů, získání reálného náhledu na možnosti klienta, potřebný rozsah péče a schopnost osob blízkých reálně zhodnotit náročnost péče o klienta ze strany personálu. Veškeré informace o akcích pořádaných v domově jsou přístupné i příbuzným (dny otevřených dveří, oslavy klientů. Možnost besedy s managementem domova seniorů - odpovědi na otázky rodinných příslušníků.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Práce se vzpomínkami

Domov pro seniory Krnov

Domov podporuje klienty v každodenním vzpomínání na různé činnosti z minulosti.
Práce s reminiscencí probíhá ve speciálně upravené místnosti s prvky staré doby. Z jednotlivých setkání vznikají zajímavé podněty i předměty. Domov pro seniory Krnov uspořádal také veřejnou výstavu výrobků klientů (vzpomínkových krabic, leporela nebo knih života) v městském muzeu. Senioři domova vzpomínají rádi, našim úkolem je jim tuto aktivitu co nejlépe zpříjemnit. Klienti mohou mít v domově vytvořeny „knihy života“, které obsahují jednotlivé životní etapy seniora. Tyto knihy pomáhají v rámci individuálního přístupu k danému klientovi a jsou užitečným zdrojem informací pro nastavení kvalitnější péče. Vzpomínky domov také využívá při mezigenerační spolupráci s dětmi, kdy senioři dětem vyprávějí o svém mládí, škole, zaměstnání či jiných činnostech z jejich života, a tato setkání jsou doprovázena ukázkami z doby mládí seniorů – fotografiemi, filmy, předměty či dobovým oblečením.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Terapeutický chodník

Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, Domov pro seniory

Na zahradě Domova je vybudován terapeutický chodník, který stimuluje nervovou soustavu.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Mezigenerační setkávání

Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, Domov pro seniory

Téměř každý týden v průběhu celého roku dochází k mezigeneračnímu setkávání s dětmi z mateřské školky, klientka Domova dochází do MŠ předčítat pohádky dětem před spaním.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Rekreace klientů

Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, Domov pro seniory

Každý rok je klientům zajišťována týdenní rekreace v Roztokách u Křivoklátu, kterou mohou využít také imobilní klienti
Zobrazit text zobrazit fotografie

Zaměření domova na udržení a rozvoj fyzických i psychických schopností klientů

DOMOV PRO SENIORY FOLTÝNOVA, příspěvková organizace

Domov se v rámci aktivizačních činností zaměřuje zejména na podporu a udržení samostatnosti klientů. Sedm pracovnic pro zájmovou, výchovnou, nepedagogickou činnost nabízí klientům velké množství aktivit.
V létě mezi nejžádanější patří možnost věnovat se zahradničení a pěstování bylinek, které následně využíváme v naší kuchyni. K uchování a rozvoji fyzických schopností klientů jsou v zahradě a atriu domova k dispozici různé aktivizační prvky – pochůzná lávka, šlapadla, kormidlo, kostka. Zahrada je volně přístupná veřejnosti. Navštěvují ji zejména rodiny s dětmi. Děti se houpou na houpačkách, hrají si na pískovišti nebo sledují ptáčky v malovaných ptačích budkách. Starší generace se zase často zastaví u vysvěceného pietního kamene a rozsvítí svíčku za svoje blízké. Celoročně je v jedné z chodeb budovy domova možné využít mnoho různých prvků pro udržení a rozvoj paměti – skládací křížovka, bludiště, doplňovací mapa, skládání čísel, pohmatové noty, stolní hry, hádanky a technické zařízení SenTable, kde je k dispozici množství her a informací přenášených prostřednictvím internetu. Ostatní čas tráví klienti vařením, pečením, pletením, háčkováním, výrobou keramiky, malováním na hedvábí a dalšími činnostmi. V rámci dodržování principu normality je činnost v jednotlivých dílnách a klubovnách zaměřena na tvorbu výrobků, které následně tvoří výzdobu domova. Stěny jedné z chodeb zdobí keramické obrazy s náměty lidových písní. Jiná chodba je plná nádherných obrazů malovaných na hedvábí. Ve vstupních prostorách domova upoutají pozornost návštěvníků závěsy s keramickými ozdobami. Klientky také velmi rády navštěvují hodiny tance v sedě. Ten předvádí i na tanečních zábavách, které v domově organizujeme.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Domov otevřený zvířatům

Městská správa sociálních služeb Kadaň - Domov pro seniory

Mezi své stálé „spolupracovníky“ můžeme zařadit také čtyřnohé mazlíčky, převážně (ale nejen) psy a kočky.
Kromě běžných canis a felino terapií absolvují v Domově svůj výcvik také psi asistenční. Naši senioři se tak stávají přímými pomocníky handicapovaným, ke kterým vycvičení psi po úspěšném složení závěrečných zkoušek putují. Velmi oblíbené jsou i další návštěvy ze zvířecí říše; pravidelně se klienti setkávají s koňmi, ptačími dravci, plazy a ještěry, mezi nezapomenutelné patří společnost slonice Tembo. Závěrem nelze opomenout ani naše domácí zvířata, s klienty sdílejí společnou střechu Domova také králík, morče, akvarijní rybičky, dvojice zebřiček a zpěvavý kanárek. O všechny tyto zvířecí přátele obyvatelé zařízení sami s láskou pečují.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Domov otevřený veřejnosti – vnější komunikace

Městská správa sociálních služeb Kadaň - Domov pro seniory

Volnočasové aktivity Domova pro seniory v Kadani jsou velmi bohaté.
O veškerém dění, včetně rozsáhlých fotogalerií,je veřejnost informována prostřednictvím webových stránek zařízení, Facebooku a v časopise "Domovník."
Zobrazit text zobrazit fotografie

Domov otevřený veřejnosti - aktivity a společenské akce

Městská správa sociálních služeb Kadaň - Domov pro seniory

Kadaňský Domov pro seniory se pyšní rozsáhlým portfoliem volnočasových aktivit.
Mimo každodenní nabídku (aktivity na procvičování a rozvíjení kognitivních funkcí, aktivity rukodělné, tvořivé, vzdělávací) se zde pravidelně konají společenské akce pro klienty zařízení i širokou veřejnost, tematicky zaměřené Kluby seniorů se zajímavými hosty z oblastí kulturního, sportovního, veřejného a společenského života, probíhá spolupráce s mnoha dobrovolníky v rovině individuálních návštěv i skupinových sezení.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Nově certifikovaná zařízení

Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace

Domov pro Seniory v Perninku, p. o. je umístěn v krásné přírodě Krušných hor. Nachází se v klidné části obce a dvě ...

více informací

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace

Domov se zvláštním režimem je součástí několika služeb, které poskytuje MěÚSS Jirkov. V roce 2018 byla kapacita DZR 44...

více informací

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO sociální služba DENNÍ STACIONÁŘ

Denní stacionář poskytuje Centrum SRDÍČKO, které je příspěvkovou organizací Města Litoměřice. Služba je s kapacitou...

více informací