Příklady dobré praxe

Koncept Validace

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, pracoviště Husova

V roce 2018 jsme proškolili větší část personálu v přímé péči ve Validaci, chceme poskytovat stále kvalitnější službu také klientům s demencí, jejichž počet v našem zařízení stoupá.
Zobrazit text

Kinestetická podpora pohybu

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, pracoviště Husova

Proškolený personál pečuje o klienty s využitím prvků konceptu Kinestetická podpora pohybu, usilujeme tak o udržení pohyblivosti a soběstačnosti klientů jejichž pohybové schopnosti se postupně zhoršují.
Zobrazit text

Koncept Bazální stimulace

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, pracoviště Husova

V zařízení personál používá Bazální stimulaci - koncept podpory a péče o klienta založený na poskytování cílených podnětů.
Zobrazit text

Homebalance

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, pracoviště Husova

Klienti zařízení využívají Homebalance - Interaktivní rehabilitační systém pro trénink rovnováhy, což přispívá k poklesu počtu pádů.
Zobrazit text

Paliativní péče

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, pracoviště Husova

Dlouhodobě pracujeme na konceptu paliativní péče v zařízení, snažíme se o zajištění klidného a důstojného prožití všech dnů až do toho posledního, který klienti v terminálním stadiu stráví v našem zařízení.
Zobrazit text

Dobrovolnická služba

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, pracoviště Husova

Dlouhodobě spolupracujeme s Dobrovolnickým centrem v regionu Havlíčkův Brod.
V současnosti dochází za klienty budovy Husova celkem 7 dobrovolníků, několik z nich u nás „pracuje“ již mnoho let a někteří získali cenu Křesadlo (cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci).
Zobrazit text

Smysl života po šedesátce

Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace

Těžká zraková vada, nepodnětné sociální prostředí, omezení svéprávnosti, osamění, nízké sebevědomí – to vše provázelo pána, když k nám do zařízení ve svých 62 letech přišel.
Několik let nebyl jinde než na zahradě domu, ve kterém žil se svojí opatrovnicí a jejím manželem.
Začali jsme pracovat s jeho přáními a možnostmi, stanovili první cíle a najednou viděli obrovské pokroky. Z pána se v průběhu roku a půl stal člověk, který přes svůj zrakový hendikep pomáhá ostatním klientům, jezdí do knihovny půjčovat si oblíbenou hudbu, mezi klienty si našel přátele, jezdí na koncerty. Dokonce si za podpory zaměstnanců splnil svůj velký sen a vystoupil se dvěma písněmi s kapelou v kostele při novoročním koncertu.
Zobrazit text

Udržování kontaktu s veřejností

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku

V rámci četných aktivit, sportovních klání, kulturních a společenských akcí je domov otevřen a vítá účast veřejnosti, především z města Litoměřic a blízkého okolí.
Předcházíme tak sociální izolaci v institucionální péči.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Relaxační místnost – Solnička

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku

V únoru 2017 byla vlastními silami vybudována a otevřena relaxačně terapeutická místnost – Solnička.
Vybavení místnosti bylo financováno za pomoci sponzorského daru. V místnosti jsou solné kameny, sůl, aromatická lampa, relaxační hudba. Útulná místnost slouží k relaxaci a odpočinku nejen našim seniorům a jejich rodinným příslušníkům, ale i zaměstnancům.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Hipoterapie

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku

Od září 2016 senioři Domova na Dómském pahorku pravidelně navštěvují obecně prospěšnou společnost Valdek ve Slatině.
V rámci Hiporehabilitace, kterou tato společnost poskytuje, jsou senioři v přímém kontaktu s koňmi. Krásné prostředí venkova vyvolává vzpomínky a pro seniory jsou tato setkání vždy velkým zážitkem. Při realizaci Hiporehabilitace senioři koně hladí, krmí, hřebelcují, získávají zajímavé informace o jejich péči apod. Pravidelně suší chléb a vždy, když za koníky vyjíždí, vezou s sebou nasušený chléb, který je pro koně pamlskem.
Zobrazit text zobrazit fotografie
 Předchozí  1 2 3 4 5 6 7  Následující 

Nově certifikovaná zařízení

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, pracoviště Husova

Domov pro seniory Havlíčkův Brod je příspěvkovou organizací Kraje Vysočina a poskytuje klientům pobytové služby v něko...

více informací

Centrum sociálních služeb Praha 2 - pečovatelská služba

Posláním naší pečovatelské služby je vytvořit potřebné podmínky pro možné celodenní setrvání klienta v jeho domác...

více informací

Domov Na zámku, p.o.

Domov Na zámku se nachází v malé obci Kyjovice, zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Domov Na zámku tvoří zámecký are...

více informací