Příklady dobré praxe

Vytvořené domácí prostředí a široká paleta kompenzačních, didakritických, interaktivních a jiných pomůcek

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO sociální služba DENNÍ STACIONÁŘ

Máme vytvořené příjemné a přívětivé prostředí, které je prodlouženou rukou domácího přirozeného sociálního prostředí.
V zařízení je nadstandardní vybavení, včetně ve všech prostorách nainstalovaného stropního zvedacího systému, který nám i nechodícím uživatelům napomáhá při jejich přesunech či dokonce pomáhá uživatelům upoutaným na invalidní vozík chodit. Další kompenzační pomůcky, didaktické, interaktivní a jiné pomůcky, jako jsou různá polohovací zařízení, invalidní vozíky, chodítka, polohovací postele, polohovací křesla, polohovací masážní stůl, motomed, iPad, interaktivní koberec, interaktivní tabule, speciální příbory a pomůcky pro stravování, vířivá vana, aj. částečně uživatelům vyrovnávají jejich handicap.
Volný čas mohou uživatelé trávit na terase s houpačkami, markýzou, grilem a mobilními zahrádkami či na prostorné bezbariérové zahradě.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Svou činností podporujeme rodiny pečující o osoby se zdravotním postižením

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO sociální služba DENNÍ STACIONÁŘ

Pořádáme společná setkání, besídky, výlety a akce nejenom s uživateli, ale též s jejich pečujícími osobami, které se o ně starají i v domácím prostředí. Pečujícím osobám zajišťujeme odborné workshopy, vzdělávání v konceptu Bazální stimulace, aj.
Společně podnikáme každoroční setkávání s uživateli obdobného zařízení. Pravidelně se za účasti pečujících osob zúčastňujeme sportovní a charitativní akce Hranice handicapu. Díky podpoře našeho projektu jsme letadlem vycestovali i na týden k moři.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Máme individuální přístup

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO sociální služba DENNÍ STACIONÁŘ

Míra podpory, pomoci a zajištění programu je přizpůsobena uživatelům individuálně.
A to v takovém rozsahu, jaký respektuje jejich míru postižení, ale zároveň je aktivuje k činnostem podporujících jejich rozvoj a stabilizaci stávajících sebeobslužných schopností a dovedností. Každý uživatel má po vzájemném ujednání s ohledem na své možnosti, dovednosti a schopnosti sestaven a definován reálný individuální plán, který mu pomáháme splnit.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Pravidelný kulturní program

AC Facility, s.r.o.

Pro klienty jsou pořádány v prostorách Seniorcentra České Budějovice rozmanité aktivity – jedná se zejména o různé kulturní akce (vystoupení divadelních spolků, přednášky, hudební odpoledne, besedy a návštěvy dětí z dětských skupin organizace).
V rámci aktivizace klientů jsou rovněž pořádány každý týden pravidelná sportovní cvičení, lekce jógy, výuka angličtiny, výuka trénování paměti, tvořivé dílny, filmové odpoledne a nedělní posezení s hudbou.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Dovolená

SeneCura SeniorCentrum Chrudim

Svým klientům umožňujeme strávit „dovolenou“ v podobě několikadenního pobytu v jiném SeniorCentru SeneCura v České republice, než v jakém celoročně bydlí.
Klienti z Chrudimi tak mohou jet do Prahy a navštívit zde známá místa. Po celou dobu pobytu je doprovází jejich ošetřující personál.
Zobrazit text

Večeře při svíčkách

SeneCura SeniorCentrum Chrudim

Každý rok pořádáme pro klienty a jejich rodiny tzv. „Večeři při svíčkách“.
Klient má možnost pozvat svou rodinu či přátele na slavnostní večeři v atmosféře luxusní restaurace s obsluhou a čtyřchodovým menu. Může tak své blízké pohostit a strávit s nimi příjemné chvíle.
Zobrazit text

Kniha života

SeneCura SeniorCentrum Chrudim

U každého klienta zjišťujeme jeho biografii, tedy informace o jeho životě.
Co má a nemá rád, jak žil, kde pracoval, jaké měl koníčky, jakou má rodinu, děti, vnoučata, jaké jsou pro něj důležité životní události. Z těchto informací a fotografií vytváříme klientovi „Knihu života“, kterou využíváme jako nástroj pro reminiscenční terapii, cíleně a záměrně pak pracujeme se vzpomínkami daného klienta.
Zobrazit text

Koncept Validace

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, pracoviště Husova

V roce 2018 jsme proškolili větší část personálu v přímé péči ve Validaci, chceme poskytovat stále kvalitnější službu také klientům s demencí, jejichž počet v našem zařízení stoupá.
Zobrazit text

Kinestetická podpora pohybu

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, pracoviště Husova

Proškolený personál pečuje o klienty s využitím prvků konceptu Kinestetická podpora pohybu, usilujeme tak o udržení pohyblivosti a soběstačnosti klientů jejichž pohybové schopnosti se postupně zhoršují.
Zobrazit text

Koncept Bazální stimulace

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, pracoviště Husova

V zařízení personál používá Bazální stimulaci - koncept podpory a péče o klienta založený na poskytování cílených podnětů.
Zobrazit text
 Předchozí  1 2 3 4 5 6 7  Následující 

Nově certifikovaná zařízení

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO sociální služba DENNÍ STACIONÁŘ

Denní stacionář poskytuje Centrum SRDÍČKO, které je příspěvkovou organizací Města Litoměřice. Služba je s kapacitou...

více informací

AC Facility, s.r.o.

Posláním Pečovatelské služby AC Facility, s.r.o. je zabezpečit svým klientům pomoc a podporu pro setrvání v přirozeném...

více informací

SeneCura SeniorCentrum Chrudim

SeneCura SeniorCentrum Chrudim nabízí službu Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Péči poskytuje v režimu 24/...

více informací