Vybrat region

Česká republika

Praha Středočeský kraj Liberecký kraj Ústecký kraj Karlovarský kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Královéhradecký kraj Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj

Slovenská republikaMIMO ÚZEMÍ ČR a SK

Příklady dobré praxe

Biografický model péče

Palata - Domov pro zrakově postižené

Domov Palata pracuje s biografickým modelem péče Prof. E. Böhma.
Jedná se o model individuálního přístupu ke klientovi na základě jeho životního příběhu, potřeb, zájmů a zvyklostí. Pracujeme s prostředím dle biografie klientů.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Firemní dobrovolnictví

Palata - Domov pro zrakově postižené

Platforma firemních dobrovolníků se neustále rozrůstá, jak počtem dobrovolníků, tak i počtem organizací, které mají zájem s Domovem spolupracovat na poli CSR.
V roce 2018 v našem zařízení dobrovolníci odpracovali 3 987 hodin. Jedná se o aktivitu s klienty, jako je předčítání, komunikace s nimi, doprovod na vycházku či výlety. Pravidelně za klienty dochází individuální dobrovolníci, kterých je registrováno v průměru kolem 30 osob. Domov začíná navazovat i spolupráci na poli expertního dobrovolnictví, zejména s IT specialisty.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Plánování služby brainstormingem

Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace

Kromě klienta a jeho blízkých se na plánování služby podílí také širší tým pracovníků, čímž dochází k efektivnímu uspokojování všech potřeb klienta.
Na plánování služeb se podílí sociální pracovník, klíčový pracovník, všeobecná sestra, fyzioterapeut, aktivizační pracovník a ostatní pracovníci v sociálních službách.

Tento systém nám umožňuje klienta opravdu poznat a splnit mu tak i přání, která se zdají na první pohled nereálná. Posledním příkladem je splnění přání k 101. narozeninám naší klientky, která si i přes vysokou míru závislosti na péči chtěla zaplavat v bazénu.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Zooterapie a zahradní terapie

Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace

Pro uživatele naší služby nabízíme také zooterapii a zahradní terapii.
Zooterapie je mnohými našimi uživateli vnímána velmi pozitivně. Pravidelně nás navštěvují psi na canisterapii. V domově chováme také zakrslého králíka, želvy, rybičky a africké šneky. Máme ověřeno, že zooterapie je pro mnohé naše uživatele prospěšná, zlepšuje náladu a snižuje míru stresu.

Zahradní terapie u nás probíhá po celý rok. K terapii využíváme prostory zahrady, kde je umístěno i jezírko s posezením pro relaxaci a odpočinek. V zahradě i ve vnitřních prostorách domova pěstujeme okrasné i užitné rostliny. Uživatelé se mohou podílet na péči o ně a rádi se zapojují i do zpracování toho, co vypěstujeme. Pracujeme s bylinkami, tvoříme květinovou výzdobu, pěstujeme zeleninu. Při nepříznivém počasí pro zahradní terapii využíváme mobilní příslušenství – vozík, na kterém lze sázet, přesazovat nebo dále pracovat s rostlinami. K zahradní terapii se tak dostanou i uživatelé s omezenou pohyblivostí.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Vánoční večeře pro uživatele a jejich rodiny

Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace

V rámci poskytování sociální služby dbáme na spolupráci s rodinami uživatelů a blízkými osobami. Uživatelé proto mají možnost užít si Štědrý večer v okruhu svých blízkých i se slavnostní večeří.
Uživatelé si mohou společně s rodinnými příslušníky v našem domově objednat štědrovečerní večeři a mohou tak v rodinném kruhu povečeřet v jídelně našeho domova, nebo na místě dle vlastního výběru (pokoj uživatele či denní místnosti na jednotlivých podlažích). Společně si tak mohou užít příjemnou vánoční atmosféru, a to i v případech, kdy jsou uživatelé výrazně pohybově omezení a jejich pobyt doma u rodin již není možný.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Narozeninový oběd

Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace

Uživatelé domova pro seniory mají možnost vybrat si v den svých narozenin „narozeninový oběd“. Mohou si vybrat jídlo dle vlastního výběru z narozeninového jídelního lístku.
K narozeninám také dostávají malou pozornost a osobně jim přeje ředitel zařízení, vedoucí úseku sociální péče a vedoucí zdravotní péče. Osobní kontakt vedení s uživateli služby je velmi kladně hodnocen uživateli i jejich rodinnými příslušníky.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Výtvarný klub

Domov pro seniory Bechyně

Jednou za 14 dnů přichází dobrovolnice-malířka, která tento klub vede a společně s našimi klienty tvoří malby na plátna, podmalby na skla, akvarely a další techniky.
Tato díla našich klientů vystavujeme pravidelně 1x ročně na vernisáži v místním Kulturním domě v Bechyni pro veřejnost.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Namasté klub

Domov pro seniory Bechyně

Jedná se o skupinovou aktivizaci, kde uplatňujeme znalosti z reminiscence, smyslové aktivizace a vše vždy vychází z našeho základního konceptu péče biografické koncepce péče.
Při této aktivitě se potkávají lidé se společnými zájmy, sdílí společně atmosféru tvoření, poslouchají hudbu, zpívají, vzpomínají, a hlavně jim je společně dobře.
Zobrazit text

Namasté Care (NC)

Domov pro seniory Bechyně

Namasté péče je určena pro lidi s pokročilou demencí, kteří se nemohou aktivně účastnit jiných aktivit v domově. Je založena na dvou principech: příjemném prostředí a láskyplném přístupu k těmto osobám.
Žádné složitosti, nic vyumělkovaného, jenom skutečně čistý upřímný vztah k lidem. Jak NC probíhá?. Odehrává se každý den ve vyhrazených místnostech po malé úpravě nábytku. Klienti přicházející na NC jsou buď na lůžku nebo na polohovacím křesle, někteří i dojdou. V rámci tohoto konceptu jsou hlavními cíli péče podpora kvality života a důstojnosti člověka, nikoli prodlužování života za každou cenu. Je to maximálně realizovaná vztahová péče, jejíž výhodou je skutečnost, že klient sdílí péči jedné pečovatelky maximálně s dalšími čtyřmi klienty. A ačkoliv se jedná o péči ve skupině, jde ve své podstatě o vysoce individualizovanou péči.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Mezigenerační setkávání

Domov pro seniory Sokolnice, p. o.

V rámci Domova máme zřízenou terapeutickou zahradu s dětským hřištěm, kam si chodí hrát děti z blízké mateřské školy, případně maminky s dětmi. Také v Domově pronajímáme prostory v době letních prázdnin příměstským táborům.
Každoročně pořádáme akci pro děti i dospělé „Byla, vojna byla“, kdy v areálu Domova jsou pro děti připravena stanoviště s různými úkoly, čímž odkazujeme na spojitost našeho areálu s bitvou „Tří císařů“ a zároveň dopomáháme k mezigeneračnímu kontaktu našich uživatelů s „venkovním“ světem a zejména s nejmladšími.

V rámci projektu „Politika stárnutí v JmK“ jsme v Domově přivítali dobrovolníky ze zemí EU a navázali tak nejen mezigenerační spolupráci, ale také mezinárodní.

Nádvoří a přilehlé prostory poskytují dostatek prostoru k posezení se spolubydlícími i rodinnými příslušníky, k relaxaci a oddychu.

Také zde pořádáme různé kulturní akce, včetně koncertů vážné hudby.
Zobrazit text zobrazit fotografie
 Předchozí  1 2 3 4 5 6 7  Následující 

Nově certifikovaná zařízení

Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace

Domov seniorů Břeclav je příspěvkovou organizací města Břeclav. Jeho historie sahá až do roku 1976, kdy se zde začaly p...

více informací

Domov pro seniory Sokolnice, p. o.

Domov pro seniory Sokolnice je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje. Klientům poskytuje pobytové služby – domov ...

více informací

Seniorville Jablonové

Nezisková organizácia Harmónia života je prevádzkovateľom zariadenia sociálnych služieb Seniorville Jablonové, ktorá je ...

více informací