Vybrat region

Praha Středočeský kraj Liberecký kraj Ústecký kraj Karlovarský kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Královéhradecký kraj Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj
MIMO ÚZEMÍ ČR

Novinky

Změna finančních podmínek pro certifikace pobytových služeb

05.06.2017

Od 1. června 2017 dochází k úpravě finančních podmínek pro certifikace pobytových služeb pro nově uzavřené smlouvy o certifikaci.

Archiv novinek

vasepece

Příklady dobré praxe

Život bez bariér

Domov Na zámku, p.o.

Přestože Domov Na zámku poskytuje své služby v historických budovách, všechny prostory, které využívají uživatelé, jsou výhradně bezbariérové.
Pokoje uživatelů i společenské prostory jsou vybaveny nábytkem a pomůckami, které usnadňují pohyb seniorů. Uživatelům obou služeb a jejich blízkým slouží k trávení volného času bezbariérová odpočinková plocha v parku, která umožňuje pobyt venku také plně imobilním osobám na lůžku.
Pro usnadnění mobility uživatelů a jejich sociální inkluzi mimo zařízení jsme pořídili dva přídavné motory k invalidním vozíkům. Díky tomuto přídavnému zařízení mohou uživatelé překonat i členitý terén, který je v blízkém okolí Domova a navštívit místní obchod nebo jiné služby či místa v obci. Pro překonání větších vzdáleností může uživatelům sloužit sedmi a osmimístný automobil, který navíc disponuje nájezdovou rampou.
Pomocí IT techniky pomáháme uživatelům překonávat komunikační bariéry. Uživatelům je volně přístupný počítač s internetem a interaktivní dotykový stůl senTable. Všechny pokoje uživatelů mají možnost připojení k internetu a navíc jsou obě budovy pokryty Wi-Fi signálem.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Účast klientů na akcích pořádaných městem

Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb

Spolu s klienty se pravidelně účastníme akcí pořádaných městem jako je vánoční či velikonoční jarmark, slavnost královny Johany pořádaná v červnu i dalších akcí, o které klienti projeví zájem.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Spolupráce se ZUŠ a ZŠ z Rožmitálu pod Třemšínem

Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb

Pravidelné návštěvy žáků Základní umělecké školy a Základní školy z Rožmitálu pod Třemšínem.
Děti naše seniory navštěvují pravidelně v předvánočním čase a rovněž v období před prázdninami.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Akce pro klienty a širokou veřejnost

Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb

Každoročně v měsíci červnu pořádáme „Zahradní slavnost“, která je určena nejen našim klientům a jejich rodinným příslušníkům, ale i veřejnosti z blízkého i vzdáleného okolí.
V rámci slavnosti mají návštěvníci možnost prohlédnout si prostory Centra, pohovořit s klienty, zjistit si informace, které jim zodpoví pracovníci Centra. Na slavnost zveme rovněž zástupce zřizovatele, významné dodavatele, sponzory a hlavně známé umělce, se kterými se mohou návštěvníci setkat, pohovořit s nimi.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Pěvecký sbor

Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace

Náš domov má vlastní pěvecký sbor. Říkají si Krásnobřezenští senioři.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Rehabilitační procedury

Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace

Klienti mají možnost využívat několik rehabilitačních procedur. V rámci zlepšení a udržení zdravotního stavu klientů zde probíhá kondiční cvičení, taneční terapie, nácvik chůze pomocí vysokého chodítka.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Zooterapie

Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace

Klienti mají možnost pozorovat, případně si pohladit zvířata, která se chovají u nás v domově a nebo nás navštěvují s dobrovolníky.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Doprovázení

Domov pro seniory Pelhřimov, příspěvková organizace

V zařízení se snažíme zajistit pro naše klienty nejen kvalitně prožité stáří, ale také samotný konec života.
Zaměřili jsme se tedy na poskytování paliativní péče. S umírajícími zde mohou bez omezení být jejich blízcí, máme připravenou speciální stravu i pomůcky k úlevě od bolestí a pro podporu dýchání. Chceme, aby naši klienti nemuseli umírat v nemocnici, a zajišťujeme zde proto vše, co nabízí moderní medicína, a navíc ještě pohodlí a klid známého prostředí. Se zesnulým se mohou rozloučit klienti i pracovníci při rozloučení, které se koná v naší kapli a na které jsou zváni i blízcí zemřelého.
Zobrazit text

Nový bezbariérový přístup do prostor Domu s pečovatelskou službou ve Vodňanech

Centrum sociální pomoci Vodňany Pečovatelská služba

V našem Domě s pečovatelskou službou byl realizován projekt bezbariérového přístupu pro naše imobilní spoluobčany.
Projekt byl financován dotací Jihočeského kraje v rámci podpory odstraňování bariér v objektech občanského vybavení, v dopravní infrastruktuře a na veřejných prostranstvích.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Poskytnutí a pomoc při zajištění stravy

Centrum sociální pomoci Vodňany Pečovatelská služba

Zajištění rozvozu obědů 5 dní v týdnu.
Kromě racionální stravy připravujeme i stravu dietní včetně potřebných úprav. Ve středu a ve čtvrtek nabízíme možnost výběru ze dvou jídel. Strava je konzultována s nutriční sestrou. Uživatelé mají plnohodnotnou stravu, která je připravována v kuchyni v CSP Vodňany, a po té odtud distribuována.
Zobrazit text zobrazit fotografie
 Předchozí  1 2 3 4 5 6 7  Následující 

Nově certifikovaná zařízení

Domov Na zámku, p.o.

Domov Na zámku se nachází v malé obci Kyjovice, zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Domov Na zámku tvoří zámecký are...

více informací

Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb

Centrum Rožmitál pod Třemšínem poskytuje dva typy sociálních služeb: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. S...

více informací

Domov pro seniory Pelhřimov, příspěvková organizace

Domov pro seniory sídlí v Městských sadech v Pelhřimově, naši klienti zde žijí v jedno- a dvoulůžkových bytech s vlast...

více informací