Příklady dobré praxe

Setkávání německy mluvících klientů

Domov důchodců Bystřany, příspěvková organizace

Vyzvali jsme německy mluvící klienty k aktivnímu používání cizího jazyka.
Klienti si vytvořili skupinu, která se pravidelně schází. Skupinu vede klient, svolává jí, určuje témata, předává materiály. Klienty zapojíme do česko-německého projektu "Návštěva u přátel."
Zobrazit text

Knihovna a duchovní doprovázení

Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb - středisko Benátky nad Jizerou

Klienti mají k dispozici knihovnu, ze které si mohou knihy sami půjčit nebo si objednat jejich donášku. Každý týden se v domově koná bohoslužba a zároveň duchovní navštěvují klienty také individuálně.
Zobrazit text

Společenské akce

Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb - středisko Benátky nad Jizerou

Minimálně jednou za týden nabízíme kulturní nebo společenskou akci pro naše klienty.
Jedná se například o promítání filmů, výlety po okolí ale i akce, které se konají mimo domov. Na tyto akce mohou využít dopravu naším automobilem.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Taneční terapie

Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb - středisko Benátky nad Jizerou

Pravidelně k nám dojíždí na taneční terapii taneční mistr Dr. Petr Veleta, kterého klienti doslova zbožňují.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Provázanost a spolupráce

Sociální služby města Ždár nad Sázavou - Pečovatelská služba

Výjimečnost námi nabízené sociální služby spatřujeme v provázanosti s domácí péčí, půjčovnou zdravotnických a rehabilitačních pomůcek, pobytovými zařízeními sociálních služeb a schopnosti reagovat na individuální potřeby uživatelů.
Zobrazit text

Časový rozsah služby

Sociální služby města Ždár nad Sázavou - Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je ve dvou DPS poskytována nepřetržitě, klienti jsou vybaveni signalizačním zařízením pro přivolání pečovatelky.
Rozvoz stravy všem klientům zajišťujeme 7 dní v týdnu.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Pravidelná setkávání uživatelů

Sociální služby města Ždár nad Sázavou - Pečovatelská služba

Každoročně se účastníme setkání seniorů Žďárského okresu a jednou za čtyři roky toto setkání sami pořádáme.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Přání k narozeninám

Sociální služby města Ždár nad Sázavou - Pečovatelská služba

Při příležitosti kulatého výročí uživatele navštěvujeme uživatele s vyrobeným přáníčkem a kytičkou v jeho domácnosti.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Akce pro uživatele

Sociální služby města Ždár nad Sázavou - Pečovatelská služba

Každý rok pořádáme pro uživatele spoustu akcí: společné cvičení, trénink paměti, přednášky zábavné i odborné, promítání filmů, kavárnička, posezení s harmonikářem, katolické mše ad.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Zooterapie

Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem

Do zařízení již dlouhá léta dochází pravidelně dvě canisterapeutky se psy a s dalšími zvířaty.
Dlouhodobou spolupráci máme i se ZOO Děčín, která v našem zařízení pořádá odborné přednášky a ukázky zvířat.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Nově certifikovaná zařízení

Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace

Domov pro Seniory v Perninku, p. o. je umístěn v krásné přírodě Krušných hor. Nachází se v klidné části obce a dvě ...

více informací

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace

Domov se zvláštním režimem je součástí několika služeb, které poskytuje MěÚSS Jirkov. V roce 2018 byla kapacita DZR 44...

více informací

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO sociální služba DENNÍ STACIONÁŘ

Denní stacionář poskytuje Centrum SRDÍČKO, které je příspěvkovou organizací Města Litoměřice. Služba je s kapacitou...

více informací