Příklady dobré praxe

Časový rozsah služby

Sociální služby města Ždár nad Sázavou - Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je ve dvou DPS poskytována nepřetržitě, klienti jsou vybaveni signalizačním zařízením pro přivolání pečovatelky.
Rozvoz stravy všem klientům zajišťujeme 7 dní v týdnu.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Pravidelná setkávání uživatelů

Sociální služby města Ždár nad Sázavou - Pečovatelská služba

Každoročně se účastníme setkání seniorů Žďárského okresu a jednou za čtyři roky toto setkání sami pořádáme.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Přání k narozeninám

Sociální služby města Ždár nad Sázavou - Pečovatelská služba

Při příležitosti kulatého výročí uživatele navštěvujeme uživatele s vyrobeným přáníčkem a kytičkou v jeho domácnosti.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Akce pro uživatele

Sociální služby města Ždár nad Sázavou - Pečovatelská služba

Každý rok pořádáme pro uživatele spoustu akcí: společné cvičení, trénink paměti, přednášky zábavné i odborné, promítání filmů, kavárnička, posezení s harmonikářem, katolické mše ad.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Zooterapie

Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem

Do zařízení již dlouhá léta dochází pravidelně dvě canisterapeutky se psy a s dalšími zvířaty.
Dlouhodobou spolupráci máme i se ZOO Děčín, která v našem zařízení pořádá odborné přednášky a ukázky zvířat.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Terasa

Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem

Generální rekonstrukcí vznikla na střeše jedné z budov nádherná terasa s parkovou úpravou a umělým osvětlením.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Revitalizovaný park

Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem

Zařízení disponuje revitalizovaným parkem, součástí je zahradní altán s grilem, vodní zóna s malým vodopádem, vodním korytem a rybníčkem s rybičkami, hřiště na pètanque, ruské kuželky, stůl na koulenou a tři speciální vyvýšené záhony.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Koncepty péče

Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem

Zaměstnanci v péči o klienty aktivně používají koncepty péče jako je např. Validace podle Naomi Feil, Smyslová aktivizace, prvky alternativní a augmentativní komunikace.
Zobrazit text

Volnočasové aktivity, terapeutické metody

Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem

V zařízení je nabízena široká nabídka volnočasových aktivit a terapeutických metod, individuální či skupinovou formou, v různých prostorách zařízení a okolí (např. reminiscence, ergoterapie, ruční práce, muzikoterapie, relaxační koupele aj.)
Mimo aktivity poskytované našimi zaměstnanci spolupracujeme s MŠ, ZŠ, SŠ, ZOO Děčín, canisterapeuty, farářem, děčínskou knihovnou a dalšími. Kvalitu akcí pořádaných v jídelně zvyšuje profesionální ozvučení místnosti i vystupujících. Důraz klademe i na akce mimo zařízení, např. okružní jízdy, nákupy na farmářských trzích, návštěva historických památek a další.
Zobrazit text

Podpora zájmových a uměleckých činností klientů

Domov pro seniory Chodov

Snažíme se klientům umožňovat žít dál svůj život jen ve změněných kulisách.
Podporujeme klienty v jejich zájmech a uměleckých činnostech. Např. při nástupu jedné klientky jsme na základě životního příběhu zjistili, že se jedná o bývalou redaktorku časopisů, a tak jsme jí nabídli možnost přispívat svými rozhovory s ostatními klienty do našeho interního časopisu.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Nově certifikovaná zařízení

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO sociální služba DENNÍ STACIONÁŘ

Denní stacionář poskytuje Centrum SRDÍČKO, které je příspěvkovou organizací Města Litoměřice. Služba je s kapacitou...

více informací

AC Facility, s.r.o.

Posláním Pečovatelské služby AC Facility, s.r.o. je zabezpečit svým klientům pomoc a podporu pro setrvání v přirozeném...

více informací

SeneCura SeniorCentrum Chrudim

SeneCura SeniorCentrum Chrudim nabízí službu Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Péči poskytuje v režimu 24/...

více informací