Příklady dobré praxe

Terasa

Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem

Generální rekonstrukcí vznikla na střeše jedné z budov nádherná terasa s parkovou úpravou a umělým osvětlením.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Revitalizovaný park

Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem

Zařízení disponuje revitalizovaným parkem, součástí je zahradní altán s grilem, vodní zóna s malým vodopádem, vodním korytem a rybníčkem s rybičkami, hřiště na pètanque, ruské kuželky, stůl na koulenou a tři speciální vyvýšené záhony.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Koncepty péče

Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem

Zaměstnanci v péči o klienty aktivně používají koncepty péče jako je např. Validace podle Naomi Feil, Smyslová aktivizace, prvky alternativní a augmentativní komunikace.
Zobrazit text

Volnočasové aktivity, terapeutické metody

Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem

V zařízení je nabízena široká nabídka volnočasových aktivit a terapeutických metod, individuální či skupinovou formou, v různých prostorách zařízení a okolí (např. reminiscence, ergoterapie, ruční práce, muzikoterapie, relaxační koupele aj.)
Mimo aktivity poskytované našimi zaměstnanci spolupracujeme s MŠ, ZŠ, SŠ, ZOO Děčín, canisterapeuty, farářem, děčínskou knihovnou a dalšími. Kvalitu akcí pořádaných v jídelně zvyšuje profesionální ozvučení místnosti i vystupujících. Důraz klademe i na akce mimo zařízení, např. okružní jízdy, nákupy na farmářských trzích, návštěva historických památek a další.
Zobrazit text

Podpora zájmových a uměleckých činností klientů

Domov pro seniory Chodov

Snažíme se klientům umožňovat žít dál svůj život jen ve změněných kulisách.
Podporujeme klienty v jejich zájmech a uměleckých činnostech. Např. při nástupu jedné klientky jsme na základě životního příběhu zjistili, že se jedná o bývalou redaktorku časopisů, a tak jsme jí nabídli možnost přispívat svými rozhovory s ostatními klienty do našeho interního časopisu.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Terapie

Domov pro seniory Chodov

V Domově pracují také kvalifikovaní odborníci, jejichž nabídky klienti mohou využít.
Jedná se o muzikoterapii, ergoterapii, psychoterapii, logopedii, fyzioterapii, individuální terapii s maňásky Muppet a plyšovými terapeutickými zvířaty, taneční terapii, dramaterapii a biblioterapii.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Akce pro rodinné příslušníky a širokou veřejnost

Domov pro seniory Chodov

V Domově jsou pořádány akce nejen pro naše klienty, ale i pro jejich rodinné příslušníky, blízké osoby a širší veřejnost.
Jedná se například o křeslo pro hosta s významnými osobnostmi, zahradní slavnost nebo víkendové divadelní představení.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Wi-Fi

Sociální služby města Přerova, p. o. - Domov pro seniory

Uživatelé, rodinní příslušníci i návštěvy zařízení mají možnost využít v místě dostupný příjem internetového Wi-Fi signálu.
Domov pro seniory umožňuje interaktivní komunikaci jako moderní způsob navazování kontaktů uživatelů s okolím a podporuje tak sociální začleňování svých uživatelů.
Zobrazit text

Obrázkový jídelníček

Sociální služby města Přerova, p. o. - Domov pro seniory

Obrázkový jídelníček
slouží jako názorná terapeutická pomůcka, která pomáhá uživatelům i pečujícímu personálu s výběrem denní stravy.
Na základě pestrobarevných fotografií si mohou uživatelé vybrat pokrmy, na které mají chuť. Na sestavování jídelníčku se pravidelně a aktivně podílí uživatelé domova pro seniory.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Mobilní zahrádky

Sociální služby města Přerova, p. o. - Domov pro seniory

Mobilní zahrádky slouží pro zahradní terapii uživatelů. Tato činnost přináší seniorům radost, při pěstování si mohou navzájem pomáhat a předávat své zkušenosti.
Výhodou je možnost manipulace s výškou mobilní zahrádky, proto se této činnosti mohou zúčastnit i uživatelé upoutaní na invalidní vozíky. Přímý kontakt s rostlinami a hlínou, vysazování, péče o rostliny a jejich zalévání zlepšuje motoriku uživatelů a pomáhá při snížení stresu. Cílem této činnosti je přinášet uživatelům radost z pěstování a zahradničení. Produkty z mobilních zahrádek jsou využívány při smyslové aktivizaci seniorů, výzdobě interiéru i pokojů atd. V zařízení máme mobilní zahrádky okrasné, bylinkové i zeleninové.
Zobrazit text zobrazit fotografie

Nově certifikovaná zařízení

Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace

Domov pro Seniory v Perninku, p. o. je umístěn v krásné přírodě Krušných hor. Nachází se v klidné části obce a dvě ...

více informací

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace

Domov se zvláštním režimem je součástí několika služeb, které poskytuje MěÚSS Jirkov. V roce 2018 byla kapacita DZR 44...

více informací

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO sociální služba DENNÍ STACIONÁŘ

Denní stacionář poskytuje Centrum SRDÍČKO, které je příspěvkovou organizací Města Litoměřice. Služba je s kapacitou...

více informací